ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

11/04/2020
Έχουν σβήσει
ὑπέρ ὑγείας οἰκογενείας Βασιλείου
ὑπέρ ὑγείας οἱκογενείας Παναγιώτου
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων δούλων τῶν ἄνωθεν οἰκογενειών

Άναψε το #keraki σου