ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

11/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ Αναπαύσεως Στεφάνου
Υπέρ Αναπαύσεως Μαρίας
Υπέρ Αναπαύσεως Σωτηρίου
Υπέρ Αναπαύσεως Βαρβάρας
Υπέρ Αναπαύσεως Δημητρίου
Υπέρ Αναπαύσεως Ευαγγελίας
Υπέρ Αναπαύσεως Σταύρου
Υπέρ Αναπαύσεως Ελένης
Υπέρ Αναπαύσεως Αντωνίου
Υπέρ Αναπαύσεως Πασχάλη

Άναψε το #keraki σου