ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

18/10/2020
Έχουν σβήσει
Για την γιορτή του Αγίου Ευαγγελιστη Λούκα
Για την γιορτή του Αγίου Ευαγγελιστη Λούκα
Για την γιορτή του Αγίου Ευαγγελιστη Λούκα

Άναψε το #keraki σου