ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/10/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ Αναπαύσεως Αντωνίου.
Υπέρ Αναπαύσεως Μαρίας.
Υπέρ Αναπαύσεως Ευαγγελίας.
Υπέρ Αναπαύσεως Μιλτιάδου.
Υπέρ Αναπαύσεως Ελένης.
Υπέρ Αναπαύσεως Χαρίτωνος.

Άναψε το #keraki σου