ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

29/08/2020
Έχουν σβήσει
Υπερ υγείας, θείας φώτισης και επιτυχίας στις εξετάσεις Αγγελικής
Υπερ υγείας, θείας φώτισης Χριστίνας
Υπερ υγείας όλου του κόσμου και άρσης του κορονοιού

Άναψε το #keraki σου