ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

21/08/2020
Έχουν σβήσει
Υπερ υγείας, θείας φώτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης Αγγελικής
Υπερ υγείας, θείας φώτισης Χριστίνας
Υπερ υγείας Αικατερίνης, τέκνων και εγγονών αυτής

Άναψε το #keraki σου