ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

29/07/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ υγείας Αβραάμ
Υπέρ υγείας Αλεξάνδρου
Υπέρ υγείας Μαρίας
Υπέρ υγείας Φωτεινής
Υπέρ υγείας Σταυρούλας
Υπέρ υγείας Γεωργίου
Υπέρ υγείας Ηλία
Υπέρ υγείας Εμμανουέλας
Υπέρ υγείας Στυλιανής
Υπέρ υγείας Μιχαήλ

Άναψε το #keraki σου