ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

26/05/2020
Έχουν σβήσει
Υπερ υγείας, θείας φώτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης Αγγελικής
Υπερ υγείας, θείας φώτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης Χριστίνας
Υπερ υγείας, θείας φώτισης Φωτίου και Ραφαήλ
Υπερ υγείας Αικατερίνης, Αικατερίνης και Κωνσταντίνου

Άναψε το #keraki σου