ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

20/05/2020
Έχουν σβήσει
Υπερ υγείας και ευλογιάς Μαρία
Υπερ Αναπαύσεως Γεώργιος Γεώργιος

Άναψε το #keraki σου