ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

23/04/2020
Έχουν σβήσει
Αικατερίνη
Ναπολέων-Ευθυμιος
Αναστάσιος
Μαρία
Χρήστος
Χρήστος
Δήμητρα
Ιωάννα
Κώστας
Ελένη-Κωνσταντινος

Άναψε το #keraki σου