ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

18/04/2020
Έχουν σβήσει
Για τον Χριστό μας
Υπέρ αναπαύσεως του Γεώργιο του μπαμπά μου
Υπέρ αναπαύσεως του Χρήστου
Υπέρ αναπαύσεως του Κωνσταντίνου
Υπέρ υγείας ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ,ΧΑΪΔΗ,ΗΛΙΑ,ΜΑΡΙΑ, ΧΡΉΣΤΟΥ,ΜΑΡΙΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΑΝΤΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, ΓΕΩΡΓΊΟΥ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,ΗΡΑΚΛΗ
Υπέρ αναπαύσεως όλων των νεκρών

Άναψε το #keraki σου