ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

18/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ αναπαύσεως Αικατερίνης
Υπέρ αναπαύσεως Καλλιόπης
Υπέρ αναπαύσεως Μιχαήλ
Υπέρ αναπαύσεως Μιχαήλ
Υπέρ αναπαύσεως Ελευθερίου

Άναψε το #keraki σου