ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

18/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ υγείας Αβραάμ
Υπέρ υγείας Αλεξάνδρου
Υπέρ υγείας Μαρίας
Υπέρ υγείας Φωτεινής
Κεράκι 5
Υπέρ υγείας Γεωργίου
Υπέρ υγείας Ηλία
Υπέρ υγείας Εμμανουέλας
Υπέρ υγείας Στυλιανής
Υπέρ υγείας Μιχαήλ

Άναψε το #keraki σου