ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Εις Το όνομα του Πατρός
Κι του Υιού
Κι του Αγίου Πνεύματος
Υπέρ αναπάυσεος Των όλων
Υπέρ υγείας των πάντων

Άναψε το #keraki σου