ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ αναπαύσεως Ανδρέα
Υπέρ υγείας Παναγιώτη
Υπέρ υγείας Ελισάβετ
Κεράκι 4
Κεράκι 5
Κεράκι 6
Κεράκι 7
Κεράκι 8
Κεράκι 9
Κεράκι 10

Άναψε το #keraki σου