ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Χρήστος υπέρ αναπαύσεως
Ευδοκία υπέρ αναπαύσεως
Σάββας υπέρ αναπαύσεως
Κυριάκος υπέρ αναπαύσεως
Ευστάθιος αναπαύσεως

Άναψε το #keraki σου