ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ αναπαύσεως Μαρία
Υπέρ αναπαύσεως Δημήτρης
Υπέρ αναπαύσεως Κώστας
Υπέρ Αναπαύσεως Κατερίνα
Υπέρ αναπαύσεως Λάμπης
Υπέρ αναπαύσεως Δημήτρης

Άναψε το #keraki σου