ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Ανδρέας υπέρ αναπαύσεως
Ρουσσετος υπέρ αναπαύσεως
Σοφία υπερ αναπαύσεως
Δήμητρα υπερ αναπαύσεως
Αποστολής υπέρ αναπαύσεως
Κυριακος υπερ αναπαύσεως
Ιωάννης υπέρ αναπαύσεως
Ευαγγελία υπέρ αναπαύσεως
Φλώρα υπερ αναπαύσεως
Ελένη υπέρ αναπαύσεως

Άναψε το #keraki σου