ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Aντώνιος...υπέρ αναπαύσεως
Φιλλιά.. υπέρ αναπαύσεως
Κωνσταντίνος..υπέρ αναπαύσεως
Φανή ..υπέρ αναπαύσεως

Άναψε το #keraki σου