ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ της μητέρας μου Κωνσταντίνας
Υπέρ τής θείας μου Αφροδίτης

Άναψε το #keraki σου