ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Αντώνιος.
Μαρία.
Ευαγγελία.
Ελένη.
Χαρίτων.
Μιλτιάδης.
Αθανάσιος.
Θεόδωρος.

Άναψε το #keraki σου