ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ του θείου μου Ιωάννης
Υπέρ του θείου μου Συμεών
Υπέρ του θείου μου Χρήστου
Υπέρ της γιαγιάς μου και του αδερφού της.

Άναψε το #keraki σου