ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

17/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ ανάμνησης παππού μου Κυριάκου
Υπέρ ανάμνησης γιαγιάς μου Ελένης
Υπέρ ανάμνησης παππού μου Εμμανουήλ
Υπέρ ανάμνησης γιαγιάς μου Βασιλικής
υπέρ υγείας Εμμανουήλ Αυδή
υπέρ υγείας πατέρα Γεωργίου Αυδή
υπέρ υγείας μητέρας Άννας Αυδή

Άναψε το #keraki σου