ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

16/04/2020
Έχουν σβήσει
ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΣΑΡΑ
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΙΡΙΔΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΙΝΑ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΓΓΙΟΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΝΤΙΜΗ
ΓΙΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

Άναψε το #keraki σου