ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

16/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ υγείας Αλεξάνδρου
Υπέρ αναπαύσεως Σοφίας
Υπέρ προόδου Σοφίας
Υπέρ υγείας Κωνσταντίνου, Αποστολίας, Σοφίας, Δήμητρας, Όλγας.

Άναψε το #keraki σου