ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

16/04/2020
Έχουν σβήσει
Κεράκι Κωνσταντίνα η Θεά
Κεράκι Βασιλική υπέρ νουθετήσεως και συμμορφώσεως

Άναψε το #keraki σου