ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

16/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ αναπαύσεως Νικόλαος Νικολαος
Υπέρ υγείας Θωμαή Θωμάς

Άναψε το #keraki σου