ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

16/04/2020
Έχουν σβήσει
Γιαγιά Χρυσάνθη υπέρ Αναπαύσεως
Μαρία γιαγιά υπέρ Αναπαύσεως
Σάββα γιαγιά υπέρ Αναπαύσεως

Άναψε το #keraki σου