ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

16/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπερ υγείας κι ευτυχίας Πολυχρόνη και της οικογένειας του και Παναγιώτη

Άναψε το #keraki σου