ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ Σοφίας , Σπύρου για γρήγορη αντάμωση
Υπέρ Άλεξ και Πέτρου και κατά Ευιτας

Άναψε το #keraki σου