ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υγεία σε όλο τον κοσμο και στην οικογένεια μου.
Κεράκι 2
Κεράκι 3
Κεράκι 4
Κεράκι 5

Άναψε το #keraki σου