ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου
Την οικογένεια μου
Και για όλο τον κόσμο

Άναψε το #keraki σου