ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Για την υγεία όλου του κοσμου
Για την αγάπη όλου του κοσμου
Για την μνήμη όσων έχουν φυγει

Άναψε το #keraki σου