ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ υγείας Μαρίας, Δάφνης, Ελένης και Κωνσταντίνου
Υπέρ αναπαύσεως Λαζαρου

Άναψε το #keraki σου