ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ υγείας Κωνσταντίνου, Ζωής, Βασιλείου, Βίκτωρα,Αθανασίας Παναγιώτη.
Υπέρ υγείας Νικολάου, Ιωάννας , Κωνσταντίνου, Σοφιας, Ελπίδας, Κωνσταντίνας,Νικολάου, Ειρήνης και Μιχαήλ.
Υπέρ αναπαύσεως Ελισσάβετ, Ραχήλ, Ανδρέα , Σταματίνας, Μαρίας, Μαρίας, Ηλία, Δημητρίου, Ζωής
Υπέρ υγείας όλων των νοσούντων
Υπέρ αναπαύσεως όλων των κεκοιμημένων

Άναψε το #keraki σου