ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ υγείας Αλεξάνδρου
Υπέρ υγείας Ιωάννας
Υπέρ υγείας Κωνσταντίνου, Αποστολίας, Σοφίας, Δήμητρας
Υπέρ αναπαύσεως Σοφίας, Αποστόλου, Κωνσταντίνου, Ιωάννας, Νικολάου, Χρήστου

Άναψε το #keraki σου