ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Βασίλειος υπέρ Αναπαύσεως
Παναγιώτας υπέρ Αναπαύσεως
Άγγελος υπέρ Αναπαύσεως
Κατερίνα υπέρ Αναπαύσεως

Άναψε το #keraki σου