ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπερ αναπαυσεως ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Υπερ αναυπασεως ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Υπερ αναπαυσεως ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Άναψε το #keraki σου