ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ αναπαύσεως Κωνσταντίνου
Υπέρ αναπαύσεως Γεωργίου
Υπέρ αναπαύσεως Θεοδώρας

Άναψε το #keraki σου