ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Στο όνομα του Πατρώς
Κι του Υιού
Κι του Αγίου Πνεύματος
Υπέρ υγείας του Ιωάννης
Υπέρ υγείας των τέκνων Παντελής & Μαρίας
Υπέρ υγείας των τέκνων Ανδρέας & Φανερούλα
Υπέρ υγείας των εγγονών Ελένης & Θεμελίνας
Υπέρ υγείας όλου του κόσμου

Άναψε το #keraki σου