ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Μαρία Υπέρ Αναπαύσεως
Αδάμ περ Αναπαύσεως
Σωτήρης Υπέρ Αναπαύσεως

Άναψε το #keraki σου