ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ αναπαύσεως του μπαμπά μου Μάριου
Υπέρ αναπαύσεως του παππού μου θεωδορου
Υπέρ αναπαύσεως της γιαγιάς μου Αθηνάς

Άναψε το #keraki σου