ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

10/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ σωματικής & πνευματικής υγείας, εργοδοτών, συναδέλφων, συνεργατών & πελατών.

Άναψε το #keraki σου