ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

15/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ αναπαύσεως Αθανασίου
Υπέρ αναπαύσεως Ελένης
Υπέρ αναπαύσεως Νικολάου
Υπέρ υγείας ημών

Άναψε το #keraki σου