ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

14/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ Υγείας Νικολάου
Υπέρ Υγείας Ανδρέα
Υπέρ Υγείας Παναγιώτη Νικολάου
Υπέρ Υγείας Ελένης
Υπέρ Υγείας Αικατερίνης
Υπέρ Αναπαύσεως Μαρίας
Υπέρ Αναπαύσεως Βασιλείου
Υπέρ Αναπαύσεως Ιωάννας
Υπέρ Αναπαύσεως Γεωργίου

Άναψε το #keraki σου