ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

14/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ υγείας Φώτιος
Υπέρ υγείας της οικογένειας μου
Για την Παναγία
Για το Χριστό
Υπέρ αναπαύσεως του πατέρα μου
Υπέρ αναπαύσεως για την γιαγιά μου

Άναψε το #keraki σου