ΕΥΧΕΣ:

Τα Κεράκια μου

 

Ημερ/νια
Κατάσταση

13/04/2020
Έχουν σβήσει
Υπέρ Υγείας Σπυρίδωνος Γραμματικόπουλου
Υπέρ Υγείας Παναγιώτη Γραμματικόπουλου
Υπέρ Υγείας Παναγιώτη - Ηρακλή Νοικοκύρη
Υπέρ Υγείας Κωνσταντίνου Πιλάλη
Υπέρ Υγείας Γεωργίου Αδαμίδη
Υπέρ Υγείας Ηρακλή Ζερβάκη
Υπέρ Υγείας Δημητρίου Αθανασιάδη
Υπέρ Υγείας Αντωνίου Δραγωνέα
Υπέρ Υγείας Αντωνίου Γαλάτουλα
Υπέρ Υγείας Άγγελου Ευαγγέλου

Άναψε το #keraki σου